22 maj 2023 0 Comment

Sprawozdania OPP 2022

wprowadzenie do finansowego rachunek zysków i strat merytoryczne informacja...