opieka hospicyjna / paliatywna

Icon Heading

na czym polega | jak wygląda

Opieka hospicyjna (paliatywna) – zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – jest aktywną, wszechstronną i całościową opieką nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Celem jej jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin.
Obejmuje ona zwalczanie trudnego do opanowania bólu i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i problemów socjalnych.
Wspomaga też rodziny chorych zarówno w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia (żałoby).

Hospicjum domowe przeznaczone jest dla osób w końcowej fazie choroby nowotworowej, przebywających w swoich domach, które mają przynajmniej jednego stałego opiekuna, sprawującego wobec nich całodobową opiekę.
Chorego odwiedzają pielęgniarki, lekarze i inni członkowie zespołu oraz wolontariusze – w zależności od potrzeb pacjenta i rodziny.
Personel hospicjum domowego jest dostępny całodobowo przez 7 dni w tygodniu pod telefonem, w razie potrzeby udzielając porad, bądź składając wizyty w domu chorego.
Opieka hospicyjna jest nieodpłatną formą pomocy.

uzyskanie pomocy

Icon Heading

procedura uzyskania pomocy

Warunkiem objęcia chorego opieką Hospicjum w Puławach są:

– wskazania medyczne określone przez lekarza;

skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;

zgłoszenie chorego w godz. 9.00-16.00 w siedzibie Hospicjum:

Puławy, ul. Niemcewicza 2a.

Pierwsza wizyta lekarsko-pielęgniarska następuje (po uzgodnieniu) w dniu przyjęcia zgłoszenia lub w dniu następnym.

Hospicjum Stacjonarne realizuje w warunkach stacjonarnych całodobowe świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny paliatywnej, polegające na sprawowaniu wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w ostatnim okresie ich życia oraz nad rodzinami tych pacjentów

Puławskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych HOSPICJUM

zaprasza tych, którzy przeżywają stratę bliskiej osoby na spotkania grupy wsparcia.

Będzie możliwość indywidualnych rozmów z psychologami i kapelanem hospicyjnym.

Spotkania odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca,

po Mszy Św. o godz. 16:00,

w kaplicy Hospicjum im. św. Matki Teresy

w Puławach, ul. Niemcewicza 2A

Kontakt telefoniczny w sprawie grupy wsparcia tel. 668339568

poniedziałek – piątek po godzinie 16:00