Struktura Hospicjum

Icon Heading

PUŁAWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM”

Stowarzyszenie powołane do istnienia w 1998 r. w celu świadczenia opieki nad osobami ciężko chorymi, w stanach terminalnych i ich rodzinami.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ W PUŁAWACH

Zakład powołany w 1999 r. przez PTPCh „Hospicjum”; bezpośrednio wykonujący w imieniu Towarzystwa świadczenia leczniczo-opiekuńcze; podpisujący i realizujący kontrakt z NFZ.

 

ZARZĄD TOWARZYSTWA

Prezes – mgr Justyna Walecz-Majewska
Wiceprezes – mgr Michał Próchniak
Wiceprezes – Halina Samoń
Skarbnik – lek. med. Halina Furtak
Sekretarz – mgr Anna Bernard

Bezpośrednią opiekę nad chorymi sprawuje interdyscyplinarny zespół, zorganizowany w powołane dla realizacji podstawowego celu statutowego Stowarzyszenia, – HOSPICJUM IM. ŚW. MATKI TERESY

Kierownikiem Hospicjum im. św. Matki Teresy jest lek. med. Halina Furtak – specjalista medycyny paliatywnej

 

Hospicjum oferuje PACJENTOM:

bezpłatną opiekę – uśmierzenie bólu – poczucie bezpieczeństwa – pomoc duchową

Hospicjum oferuje RODZINOM CHORYCH:

rzetelną informację – pomoc w opiece nad chorymi – wsparcie psychiczne