12 maj 2017 0 Comment

SPRAWOZDANIA OPP 2016

bilans 2016 rachunek zysków i strat 2016 sprawozdanie merytoryczne...