Jak pomagać?

Osoba z wolą pomocy i kilkoma godzinami wolnego tygodniowo zawsze będzie u nas serdecznie przyjęta.

Wolontariat najczęściej kojarzy się z bezpośrednią opieką nad chorym. To jeden z możliwych sposobów pomocy. Kandydaci na wolontariat opiekuńczy są przygotowywani poprzez kursy dla wolontariuszy, jakie organizujemy, gdy uzbiera się odpowiednio liczna grupa – zwykle raz do roku.  Kurs obejmuje teoretyczne podstawy pielęgnacji i komunikacji z chorym oraz szkolenie z BHP. Absolwent kursu, w porozumieniu z koordynatorem wolontariatu i przełożoną pielęgniarek, ustala następnie stałe godziny swoich wizyt u chorych w hospicjum. Możliwe jest odstąpienie od kursu w przypadku osób, które posiadają wykształcenie pielęgniarskie, lekarskie itp.

Zadaniem wolontariusza – opiekuna jest pomoc chorym w codziennych czynnościach (spożywanie posiłków, pielęgnacja, wsparcie przy poruszaniu się), rozmowa, czytanie, pomoc przy zabiegach kosmetycznych.

Wiele osób nie dysponuje czasem na przejście szkolenia lub nie jest w stanie ustalić regularnych godzin na odwiedziny u chorych w tygodniu. Takim osobom proponujemy wolontariat wspierający wydarzenia hospicyjne.  W hospicjum jest wiele imprez i innych inicjatyw, w których potrzebujemy wsparcia. Zainteresowana osoba deklaruje, w jakim rodzaju imprez chciałaby pomagać, po czym, gdy potrzebujemy takiej pomocy, koordynator wolontariatu kontaktuje się drogą telefoniczną lub mailową. Rodzaje imprez to:

1. Niedziele hospicyjne – zbiórki na rzecz hospicjum, połączone ze sprzedażą krówek „Smak Nadziei” i kalendarzy hospicyjnych. Prowadzone są na terenie kościołów, mszę często prowadzi lub koncelebruje kapłan hospicyjny.

2. Akcja „Sianko” – odbywa się w grudniu.  Siano z przeznaczeniem na stół wigilijny trzeba zapakować w małe woreczki, następnie jest ono rozdawane podczas zbiórki datków przy kościołach.

3. Akcja „Znicz” – odbywa się 1 listopada, jest to sprzedaż zniczy na rzecz hospicjum na cmentarzach.

4. Kwesta Żonkilowa – odbywa się w porze kwitnienia żonkili, symbolu ruchu hospicyjnego.  Kwestujący rozdają żonkile w zamian za datki.

5. Koncerty charytatywne. Jest to obsługa koncertu, połączonej z nim zbiórki, sprzedaży krówek, kalendarzy, niekiedy aukcji obrazów lub loterii.  Minusem jest to, że chociaż idzie się na koncert, to praca wolontariusza zwykle uniemożliwia skorzystanie z niego.

6. Piknik „Dziękujemy za 1%”. Odbywa się zwykle w czerwcu. Jest to impreza plenerowa, gdzie trzeba zwieźć i ustawić ciężkie wyposażenie, pełnić dyżury przy punktach z atrakcjami lub obsługiwać stoiska. Część wolontariuszy przychodzi na całość pikniku, część na samo rozstawianie lub sprzątanie.

7. Koordynacja zbioru korków. Hospicjum prowadzi zbiórkę korków. Wolontariusz zobowiązuje się monitorować stan korków w ustalonym punkcie i dostarczać worek z nimi, kiedy jest pełny.

8.  Kiermasz/loteria. Wolontariusze organizują kiermasz lub loterię (zwykle w szkołach), z której dochód wpłacany jest na konto hospicjum.

9. Roznoszenie ulotek. Bardzo istotnym źródłem utrzymania hospicjum są odpisy 1%. W okresie rozliczeniowym do skrzynek pocztowych roznoszone są ulotki z numerem konta Hospicjum. Wolontariusz roznosi ulotki do zadeklarowanych przez niego bloków lub ulic.

10. Gotowanie. W soboty i niedziele obiady dla pacjentów gotowane są przez wolontariuszki.

 

Jeżeli chcesz zostać wolontariuszem opiekuńczym lub wspierającym, wyślij swoje nazwisko, nr telefonu i adres e-mail oraz zakres wolontariatu, który preferujesz, w wiadomości na stronie Hospicjum na facebooku. Dane te zostaną przekazane koordynatorce wolontariatu, pani Iwonie Głowackiej, którą się z Tobą skontaktuje.