Św. Teresa z Kalkuty i Jan Paweł II – święte wsparcie dla cierpiących.

Nasze hospicjum podejmuje się opieki nad osobami dotkniętymi bardzo trudnym doświadczeniem życiowym jakim jest choroba nowotworowa. Opieka lekarska i pielęgniarska pomagają ciału. Człowiek to nie tylko ciało, ale też duch – dlatego posiadamy kaplicę, gdzie stale jest z nami Pan Jezus w tabernakulum, a także przechowujemy relikwie Świętej Matki Teresy    z Kalkuty i Świętego Jana Pawła II. Wdzięczni za tę duchową opiekę co roku organizujemy nasz mały „odpust.” Tegoroczne wydarzenie miało miejsce 21 października. O godzinie 15 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia sprawowana w intencji dziękczynnej za dar relikwii, a także w intencji pracowników i wolontariuszy naszego hospicjum. W tym roku w modlitwie pracowników i pacjentów towarzyszył nam Ksiądz prałat Ryszard Winiarski. Wygłosił do nas słowo, w którym przypomniał nam heroiczną i radosną postawę Jana Pawła II, zwracając uwagę na całożyciowy wymiar Jego świętości. Wspominając Św. Matkę Teresę, mówił jaką siłę i radość może dać człowiekowi odkrycie głębi miłości bliźniego.                                                                        Po Mszy Świętej tradycyjnie spotkaliśmy się przy kawie i słodkim poczęstunku, którego hitem była karpatka przygotowana przez panią doktor Halinę.                                                                                                                                                                                                                                           Ks kapelan Leszek